Cookie Consent by PrivacyPolicies.com Bedrijfslijsten voor B2B - AVG

AVG

Informatie over de AVG

Ons bedrijfsadressenbestand en de AVG

Sinds mei 2018 geld in plaats van het bundesdatenschutzgesetz (BDSG) de nieuwe EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) of in Nederland (AVG).
Bij de AVG gaat het erom dat er een eenwording is op Europese basis. Inhoudelijk heeft de AVG betrekking op het recht op persoonsgegevens van een persoon.

De data van onze adreslijsten komen voort uit vrije, openlijke bronnen.
In de UWG ("Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb" oftwel Wet tegen oneerlijke concurrentie) is geregeld, hoe de aanspraak via telefoon en/of email plaatsvind.
De emailadressen hebben GEEN Opt-in of leveringsovereenkomst.
Om de twee hierboven genoemde redenen zijn waarschuwingen in verband met het gebruik van onze adresgegevens zeer onwaarschijnlijk.

De nieuwe AVG heeft in het algemeen betrekking op de relaties tussen ondernemers en particulieren (B2C). Deze secties hebben bijvoorbeeld betrekking op het recht om te worden vergeten. Of de verplichting van het bedrijf om informatie te verstrekken over gegevens van particulieren.

Wat is er nu veranderd?

Bestaande klanten:
Uw bestaande klanten kunnen nog steeds zonder toestemming worden aangeschreven. Omdat het uitbreiden van de klantgegevensrecords is toegestaan, kunt u geschikte externe gegevens opslaan.

Openbare Bronnen
U mag gegevens gebruiken uit openbaar vrij toegankelijke bronnen. Openbaar vrij toegankelijke bronnen zijn bijvoorbeeld: Google, handelsregister, webdirectories, bedrijfspagina's, Staatscourant, verenigingspagina's, gildepagina's, etc...
Onze datalijsten komen zonder uitzondering uit dergelijke bronnen.

Adverteren B2B
U kunt naar bedrijven schrijven. Maar alleen naar het bedrijfsadres. Het verrijken van de bestaande gegevens met persoonsgegevens is niet toegestaan. Uitzondering voor uw bestaande klanten. Daar kunnen het persoonlijke e-mailadres, het doorkiesnummer of het privé-adres worden opgeslagen.

Dat is niet veranderd!

Adverteren per post is over het algemeen nog toegestaan. Telefonisch adverteren B2B is toegestaan ​​indien er reële interesse is in de te adverteren producten of diensten. De wetgever spreekt dan van veronderstelde toestemming.
Als voorbeeld: U biedt een makelaarssoftware aan aan een makelaar -> ongevaarlijk.